Psalm 36 O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności

Psalm 36 O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności - tekst:

Nieprawość mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojażni Boga nie ma przed jego oczyma.
Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.
Słowa jego ust to nieprawość i podstęp,
zaniechał mądrości i czynienia dobrze.
Na swoim łożu zamyśla nieprawość,
wkracza na niedobrą drogę,
nie stroni od złego.

Łaskawość Twoja, Jahwe, dosięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.
Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry,
Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań:
Niesiesz, Jahwe, ocalenie ludziom i zwierzętom.
Jak cenna jest Twoja łaska,
synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
chronią się w cieniu Twych skrzydeł:
sycą się tłuszczem Twojego domu,
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość.

Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,
i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.
Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka
i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy.
czyniący nieprawość runęli:
zostali powaleni i nie mogą powstać.

Cytaty pasujące do Psalm 36 O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności:

Człowiek nie ma nic innego na celu jak być szczęśliwym. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam możliwość bycia takimi.
Bossuet

Ubogi czyni większe dobro bogatemu, akceptując jego miłosierdzie niż bogaty ubogiemu, ofiarowując mu je.
Talmud

Kto chce zwyciężyć śmierć, musi przede wszystkim zwyciężyć czas, mękę i tajemnicę tego, kto słucha i myśli.
G. Papini

Podobne do Psalm 36 O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności: