Psalm 37 Los złych i dobrych

Psalm 37 Los złych i dobrych - tekst:

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym,
bo znikną tak prędko jak trawa
i zwiędną jak świeża zieleń.
Miej ufność w Jahwe i postępuj dobrze,
mieszkaj w kraju i żyj bezpiecznie.
Raduj się w Jahwe,
a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Jahwe swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał.
I sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło
a słuszność twoja – jak południe.
Uspokój się wobec Jahwe i Jemu zaufaj.
Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,
na człowieka, co obmyśla zasadzki.

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.
Złoczyńcy bowiem wyginą,
a ufający Jahwe
posiądą ziemię.
Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy;
spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.
Natomiast pokorni posiądą ziemię
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny
i zgrzyta na niego zębami.
Pan śmieje się z niego,
bo widzi, że jego dzień nadchodzi.
Występni dobywają miecza,
łuk swój napinają,
by powalić biedaka i nieszczęśliwego,
by zabić tych, których droga jest prosta.
Ich miecz przeszyje własne ich serca,
a ich łuki zostaną złamane.
Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych;
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Jahwe podtrzymuje.
Jahwe zna dni nienagannych,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
W czasie klęski nie zaznają wstydu,
a we dni głodu będą syci.
Występni natomiast poginą,
wrogowie Jahwe
jak krasa łąk zwiędną,
jak dym się rozwieją.
Występny pożycza, ale nie zwraca,
a sprawiedliwy lituje się i obdarza.
Błogosławieni przez Jahwe posiądą ziemię,
przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.
Jahwe umacnia kroki człowieka
i w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, to nie będzie leżał,
bo rękę jego podtrzymuje Jahwe.
Byłem dzieckiem i jestem już starcem,
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.
Lituje się w każdym czasie i pożycza;
potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.
Odstąp od złego, czyń dobro,
abyś mógł mieszkać na wieki.
Bo Jahwe miłuje sprawiedliwość
i nie opuszcza swych świętych;
nikczemni wyginą,
a potomstwo występnych będzie wytępione.
Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze,
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne.
Prawo jego Boga jest w jego sercu,
a jego kroki się nie zachwieją.
Występny czatuje na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić.
Lecz Jahwe nie zostawia go w jego ręku
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.
Miej nadzieję w Jahwe i strzeż Jego drogi,
a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
zobaczysz zagładę występnych.
Widziałem, jak występny się pysznił
i rozpierał się jak cedr zielony.
Przeszedłem obok, a już go nie było;
szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.
Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości,
bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.
Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,
potomstwo występnych wyginie.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Jahwe;
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Jahwe ich wspomaga, wyzwala
wyzwala ich od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.

Cytaty pasujące do Psalm 37 Los złych i dobrych:

Wspomagaj ubogiego według jego potrzeb, nie odsyłaj go z pustymi rękami.
Mądrość Syracha

Człowiek, którego naprawdę trzeba żałować, to taki, który nie wie, jaki cel ma życie, ani dlaczego cierpi, ani jak trzeba cierpieć; ten, kto jest niewolnikiem swoich namiętności i tego, co nazywa swoim przeznaczeniem.
P. Sanson

Człowiek nie został stworzony, aby otrzymywać od Boga rozkazy, ale aby tworzyć razem z Nim, a zatem, aby być odpowiedzialnym za wszystko to, co się dzieje, jak też za to, co się nie dzieje.
Zenta Mau-rina

Podobne do Psalm 37 Los złych i dobrych: