Otrzyjcie już łzy

Otrzyjcie już łzy - tekst:

1. Otrzyjcie już łzy, płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący
weselcie się, radujcie,
bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Refren: Alleluja, alleluja;
niechaj zabrzmi: Alleluja!
2. Darmo kamień wagi wielkiej
Żydzi na grób wtoczyli,
darmo dla pewności wszelkiej
zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała
nad grobem Pana się zdała. Ref…
3. Bóg Wszechmocny, Bóg natury,
wyższy nad wszystkie twory,
wstaje z grobu, kruszy mury,
nie zna żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada
i prawie sobą nie włada. Ref…
4. Salome i dwie Maryje
w grobie czasu rannego
słyszały głos: „Pan wasz żyje,
tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko, coście
widziały, uczniom ogłoście”. Ref…
5. Także Pan i Magdalenie
żywy widzieć się daje,
która słodkie to widzenie
głośno wszędzie wyznaje:
„Jezus zmartwychwstał prawdziwie,
który cierpiał był zelżywie”. Ref…
6. Do Emaus dwaj uczniowie
idący, smutni srodze,
zatopieni z Nim w rozmowie,
nie poznali Go w drodze,
aż gdy chleb im błogosławił,
i zadumanych zostawił. Ref…
7. Bądźmy przeto zapewnieni,
że wiecznie nie zaśniemy
w grobie, lecz niegdyś zbudzeni,
także zmartwychwstaniemy.
I że potem żyć bezpiecznie,
od śmierci będziemy wiecznie. Ref…
8. Że Chrystus spod mocy czarta
plemię dobył Adama,
i przez Zbawcę nam otwarta
stoi do nieba brama,
przez którą z otchłań ciemności
zawiódł rzesze do jasności. Ref…
9. Jezu Chryste, dobry Panie!
Ciebie kornie prosimy:
Niech przez Twoje zmartwychwstanie,
gdy i my powstaniemy,
z wybranymi Twymi w niebie
wiecznie oglądamy Ciebie. Ref…

Cytaty pasujące do Otrzyjcie już łzy:

To, czego uczymy się z przyjemnością, nigdy nie zapomnimy.
A. Mer-cier

Mojej nagrody oczekuję jedynie od Boga, sprawiedliwego dawcy nagród za dobre dzieła.
Ks. Bosko

Najlepsza część naszego życia znajduje się w sercach tych, którzy nas kochali.
J. Miąuelarena

Podobne do Otrzyjcie już łzy: