Bądź uwielbion

Bądź uwielbion - tekst:

1. Bądź uwielbion w świętych Twoich,
którym świętość dałeś sam.
Dziś Cię wielbi zastęp niebian,
Tyś ich Ojciec, Bóg i Pan.
2. Apostołów święte trudy,
męczenników krwawy znój,
i wyznawców w wierze trwanie,
wielbią Ciebie, Panie mój.
3. Ciebie sławi zastęp dziewic,
wdów chwalebnych zacny dwór,
Ciebie wielbią starcy, dzieci,
cały niebian zgodny chór.
4. Z nimi wspólnie modły swoje
zanosimy z ziemskich dróg,
byśmy razem kiedyś w niebie
mogli śpiewać: Święty Bóg.

Cytaty pasujące do Bądź uwielbion:

Uświęcajmy się przez dusze: ponieważ wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała w takiej mierze, w jakiej mamy Boskie życie, możemy przekazywać je i rozsiewać w wielkim organizmie Kościoła.
Bi. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Wielka dusza dąży jedynie do wieczności, i aby być wieczna, ma w po-. gardzie wszystko to, co nie jest wieczne, zbyt nikczemne to, co nie jest nieskończone.
Św. Franciszek Salezy

Przyjaźń mnoży radość i dzieli ból.
H. G. B.

Podobne do Bądź uwielbion: