O Panie, Tyś moim Pasterzem

O Panie, Tyś moim Pasterzem - tekst:

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,
tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
prostymi ścieżkami prowadzisz. Refren: Pasterzem moim jest Pan
i nie brak mi niczego.
2. Choć idę przez ciemną dolinę,
niczego nie muszę się trwożyć.
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
w obronie mej stanąć gotowy. Ref…
3. Do stołu swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni,
olejkiem mą głowę namaszcza,
a kielich napełnia obficie. Ref…
4. Twa łaska i dobroć podążą,
w ślad za mną po dzień mój ostatni.
Aż dotrę, o Panie, do domu,
by z Tobą zamieszkać na zawsze. Ref…

Cytaty pasujące do O Panie, Tyś moim Pasterzem:

We wszystkich prawdach wiary jest tyle światła, aby uczynić akt wiary racjonalnym i jest tyle cienia, aby uczynić go zasługującym na nagrodę wolnej woli wspomaganej przez łaskę.
Pascal

Kobieta dostaje w posagu urodę; może go powiększać przez miioś skromność i dobroć.
U. Foscolo

Spałem i śniłem, że życie było pięknem; obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest obowiązkiem.
E. Kant

Podobne do O Panie, Tyś moim Pasterzem: