Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela - tekst:

1. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
3. Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem
uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem,
racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi.
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Cytaty pasujące do Matko Odkupiciela:

Musimy troszczyć się o naszą radość, aby utrzymać w skrusze ducha swojego i praktykować skruchę, aby radość wzrastała radość.
Jan XXIII

Wola Boża powinna być elementem własnym duszy, powietrzem, którym winna oddychać, szczęściem, do którego winna dążyć.
Św. Wincenty

Istnieją trzy rodzaje przyjaźni, które nam służą: z ludźmi szczerymi, stałymi i doświadczonymi i trzy, które nam szkodzą: z ludźmi fałszywymi, pochlebcami i plotkarzami.
Konfucjusz

Podobne do Matko Odkupiciela: