Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła - tekst:

1. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,
Monarchę świata w żłobie położyła.
O żłobie, żłobie, tronie Najwyższego!
W tobie spoczęło zbawienie grzesznego.
2. Matka Najświętsza zalewa się łzami,
gdy Dziecię zziębłe tuli pieluszkami.
O nędzo, nędzo, jakżeś mi jest droga,
kiedy osłaniasz Syna Stwórcy, Boga.
3. O, Boże wielki! Umysł mój za mały,
by pojął wszystko, co wyroki chciały.
O, Panie, Panie, jakżeś niepojęty!
Jakież Twe prawa, jakiż rozkaz święty!

Cytaty pasujące do Śliczna Panienka Jezusa zrodziła:

Nie minie to pokolenie, zanim to wszystko się nie zdarzy. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ewangelia

Nie ten, kto mi mówi: Panie! Panie! Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
Ewangelia

Cierp cierpliwie, jeżeli nie możesz robić tego z radością.
Przysłowie

Podobne do Śliczna Panienka Jezusa zrodziła: