Litania do św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli - tekst:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami.
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami.
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami.
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami.
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami.
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami.
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami.
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami.
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami.
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami.
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami.
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami.
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami.
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami.
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami.
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga.
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga.
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga.
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga.
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Andrzeja Boboli:

Kto chce się podobać wszystkim, nie podoba się nikomu.
Ezop

Wolność zajaśnieje nad wami, kiedy powiecie sobie w głębi waszej duszy: ŤChcemy być wolniť, i aby takimi się stać, będziecie gotowi poświęcić każdą rzecz i znieść wszystko.
Lamennais

Poważnym złem jest mieć na celu bardziej Boże dobra niż samego Boga: modlitwę i odosobnienie.
Św. Jan od Krzyża

Podobne do Litania do św. Andrzeja Boboli: