Litania do św. Dymfny

Litania do św. Dymfny - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Dziewicza Matko Boża, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Matko Boża, Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami.

Święta Dymfno, dziewico i męczennico, módl się za nami.
Święta Dymfno, dobra córko swoich rodziców, módl się za nami.
Święta Dymfno, dziecko o pięknej duszy, módl się za nami.
Święta Dymfno, uległa lekcji pobożnej matki, módl się za nami.
Święta Dymfno, posłuszna swemu spowiednikowi, módl się za nami.
Święta Dymfno, wzorze czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, która wybrałaś życie w ubóstwie na ziemi, by pomnożyć skarby w niebie, módl się za nami.
Święta Dymfno, która szukałaś pocieszenia we Mszy św., Komunii św. i modlitwie, módl się za nami.
Święta Dymfno, żarliwa miłośniczko Boskiego Oblubieńca, módl się za nami.
Święta Dymfno, poświęcona Matce Bożej, módl się za nami.
Święta Dymfno, ścięta okrutnie przez swego ojca, módl się za nami.
Święta Dymfno, męczennico świętej czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, genialny przykładzie dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami.
Święta Dymfno, znana z wielu cudów, módl się za nami.
Święta Dymfno, chwało Irlandii i Belgii, módl się za nami.
Święta Dymfno, pełna współczucia dla tych, którzy cię potrzebują, módl się za nami.
Święta Dymfno, opiekunko wszystkich psychicznie chorych, módl się za nami.
Święta Dymfno, pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, przyjaciółko bezradnych, módl się za nami.
Święta Dymfno, opiekunko przygnębionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, światłości tych, którzy żyją w ciemności psychicznej, módl się za nami.
Święta Dymfno, patronko cierpiących na depresję i nerwicę, módl się za nami.

Abyśmy miłowali Pana, Boga naszego z całego serca, módl się za nami.
Abyśmy nienawidzili grzechu i unikali wszystkich okazji do grzechu, módl się za nami.
Abyśmy zachowali cnotę czystości zgodnie z naszym stanem, módl się za nami.
Abyśmy częściej przystępowali do sakramentów, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali ducha modlitwy, módl się za nami.
Abyśmy byli pokorni i posłuszni woli Bożej, módl się za nami.
Abyśmy nauczyli się mieć zaufanie do Boga w czasie naszych udręk, módl się za nami.
Abyśmy dostąpili łaski ostatecznej wytrwałości, módl się za nami.

W chwilach pokus, módl się za nami.
W czasie choroby, wojny i prześladowań, módl się za nami.
W godzinę śmierci naszej, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Dymfno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. O Boże, dałeś Kościołowi Świętą Dymfnę jako wzór wszystkich cnót, zwłaszcza świętej czystości, i chciałeś, aby męczeństwem przypieczętowała swą wiarę, abyśmy mogli doświadczać jej wstawiennictwa, licznych cudów i czcić ją jako patronkę osób dotkniętych chorobami nerwowymi i psychicznymi, aby mogły one cieszyć się jej potężnym wstawiennictwem i ochroną i osiągnęły dzięki niej życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Dymfny:

Nieszczęsna ta twarz, na której nie ma uśmiechu.
Przysłowie

Konieczne jest, aby rodzina broniła się, aby kobiety z odwagą i poczuciem obowiązku zajmowały swoje miejsce w tym dziele, i aby były niestrudzone w pilnowaniu, poprawianiu i w nauczaniu odróżniania dobra od zła.
Jan XXIII

Nasze ziemskie życie jest preludium do pełnego chwały nowego przebudzenia, a śmierć jest otwartymi drzwiami, które prowadzą nas do wiecznego życia.
M. L. King

Podobne do Litania do św. Dymfny: