Pochwycona przez piękno miłości

Pochwycona przez piękno miłości - tekst:

Refren: Pochwycona przez piękno miłości,
Chrystusa w bliźnich zawsze widząca,
mądra niewiasto, nauczycielko,
Zofio przesławna, módl się za nami!
1. Za tobą Zofio pielgrzymujemy,
szukając Zbawcy w każdym człowieku,
ofiarę czyniąc z modlitw i pracy
wspomóż, oręduj, usłysz błaganie: Ref…
2. Wszystko czynione przez miłosierdzie
ratuje ludzkość, umacnia wiarę,
naucz nas służby, naucz modlitwy.
Matko młodzieży, usłysz błaganie: Ref…
3. Kiedy grzech niszczy radość i czystość,
cierpliwie kroczysz z Bogarodzicą
Ty, która uczysz, ocal nadzieję
perło Krakowa, usłysz błaganie: Ref…

Cytaty pasujące do Pochwycona przez piękno miłości:

Świat pełen jest ludzi, którzy szukają wyjątkowego szczęścia, podczas gdy nie biorą pod uwagę cnoty zadowalania się.
Dong Larson

Droga jest prosta i łatwa dla ludzi dobrej woli, jednak niedaleko i z wielkim trudem zajdzie ten, kto nie ma dobrych nóg, albo kto w drodze nie ma odważnej i stałej duszy.
Św. Jan od Krzyża

Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania - skróconej.
Mądrość Syracha

Podobne do Pochwycona przez piękno miłości: