Psalm 28 Błaganie i dziękczynienie

Psalm 28 Błaganie i dziękczynienie - tekst:

Do Ciebie, Jahwe, wołam, Skało moja,
bym wobec Twego milczenia nie stał się
jak ci, którzy zstępują do grobu.
Usłysz głos mego błagania,
gdy wołam do Ciebie,
gdy wznoszę ręce
do świętego przybytku Twojego.
Nie gub mnie z występnymi
i z tymi, co czynią nieprawość,
co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,
a w duszy żywią zły zamiar.
Odpłać im według ich czynów
i według złości ich postępków.
Według dzieła ich rąk im odpłać,
oddaj im własnymi ich czynami.
Skoro nie zważają na czyny Jahwe
ani na dzielą rąk Jego:
niechaj ich zniszczy, a nie odbuduje.

Błogosławiony Jahwe, usłyszał bowiem
głos mego błagania,
Jahwe moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.
Jahwe jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud
i błogosław Twemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

Cytaty pasujące do Psalm 28 Błaganie i dziękczynienie:

Zawsze się nam wydaje, że największe dobro to takie, którego nam brakuje; jeżeli uda się nam je zdobyć, wzdychamy do innego z tym samym pożądaniem.
Lukrecjusz

Aby stać się bohaterem, wystarczy jedna chwila, ale by stać się dobrym człowiekiem, potrzeba całego życia.
Anonim

Przyjaciel jest droższy od pieniędzy.
Przysłowie

Podobne do Psalm 28 Błaganie i dziękczynienie: