Już od dawna

Już od dawna - tekst:

1. Już od dawna czci cię lud,
boś jest wzorem wszelkich cnót,
święty Klemensie.
Dziś w opiekę swoją weź
tych, co sławią twoją cześć,
święty Klemensie,
święty Klemensie.
2. Mistrzem życia chciej nam być,
wskazuj drogę, ucz nas żyć,
święty Klemensie.
Gorliwości żar w nas wznieć
i do szczęścia z Bogiem wiedź,
święty Klemensie,
święty Klemensie.

Cytaty pasujące do Już od dawna:

Wszystkie inne nauki są szkodliwe dla tego, kto nie zna nauki dobroci.
M. Montaigne

W naszych Komuniach musimy prosić o uzdrowienie z nałogu, ku któremu najbardziej się skłaniamy.
Św. Filip Nereusz

Jest moim zwyczajem, którego nauczyłem się w rodzinie, pobożne wspominanie zmarłych: zawsze byli moimi dobrymi towarzyszami.
Jan XXIII

Podobne do Już od dawna: