Psalm 130 De profundis

Psalm 130 De profundis - tekst:

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Cytaty pasujące do Psalm 130 De profundis:

Chcę cierpieć z miłości i zaśpiewam, będę śpiewać zawsze, a moja pieśń będzie tym słodsza, im dłuższe i straszniejsze będą ciernie.
Św. Teresa

Pracować tyle, na ile pozwala zdrowie, nie więcej; ale niech każdy strzeże się bezczynności.
Ks. Bosko

Kiedy słyszysz oklaski uznania, spraw, aby w twoich uszach zabrzmiały również śmiechy, które wzbudziły twoje niepowodzenia.
J. Escrivśi

Podobne do Psalm 130 De profundis: