O człowiecze, wspomnij sobie

O człowiecze, wspomnij sobie - tekst:

1. O człowiecze, wspomnij sobie,
żeś we wszystkiej swej ozdobie
prochem, który legnie w grobie.
2. Czyń pokutę bez zwlekania,
niech się serce twe nie wzbrania,
szukaj z Bogiem pojednania.
3. Bo, gdy życie twoje minie
i pokuty czas upłynie,
dusza twoja wiecznie zginie.
4. Na tym świecie nic trwałego,
próżno garniesz się do niego,
gardząc łaską Boga swego.
5. Błagaj Boga wszechwładnego,
z wiarą serca skruszonego,
o poprawę życia swego.
6. Błagaj Ojca w wysokości
o niebieski dar mądrości
i o żywot w pobożności.
7. Wierz w Jezusa, Zbawcę swego,
rządź swe serce słowem Jego,
byś do życia wszedł wiecznego.
8. Chryste, Panie nasz nad pany
w miłosierdziu nieprzebrany,
raczże zbawić lud wybrany.

Cytaty pasujące do O człowiecze, wspomnij sobie:

Dobre wychowanie jest jak poduszka powietrzna: w środku nie ma nic, ale łagodzi uderzenia życia.
A. Schopenhauer

Nie należy chować zmarłych dwa razy: pod kwiatami i w sercach. Ale trzeba budzić ich do życia obok nas, wokół rzeczy, które oni kochali i które my kochamy. I na magiczne wezwanie imion, dat i wspomnień, będą z nami żywi - w nas i dla nas. Nie opłakuj ich próżnymi łzami, ale przywołuj ich dobrymi uczynkami. Nie oświecaj ich wotywnymi lampami, ale oświetlaj ich miłością. Ciała należy pochować pod ziemią, ale dusze wychwalać w świetle.
N. Salvaneschi

Kto oszczędza kija, nienawidzi swojego syna. Kto kocha syna, jest gotowy go poprawiać.
Księga Przysłów

Podobne do O człowiecze, wspomnij sobie: