Wydawajcie owoce

Wydawajcie owoce - tekst:

Refren: Wydawajcie owoce godne nawrócenia.
1. Bo każde drzewo nie przynoszące owocu
będzie wycięte i w ogień wrzucone,
a królestwo Boże będzie zabrane grzesznikom,
a dane narodowi, który wyda jego owoce. Ref…
2. Postępujcie w sposób godny Pana,
w pełni Mu się podobając,
wydając owoc wszelkich dobrych czynów
i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Ref…
3. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość
i wybaczajcie sobie nawzajem
tak, jak Pan wam wybaczył. Ref…
4. Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim,
bo miłość zakrywa wiele grzechów,
grzechy swe odkupujcie jałmużną,
nieprawości swe – miłosierdziem. Ref…
5. Wyznawajcie sobie wzajemnie grzechy,
módlcie się jedni za drugich o zdrowie,
modlitwa wiary będzie dla chorych ratunkiem,
a grzechy będą im odpuszczone. Ref…
6. Kto by nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi,
wybawi jego duszę od śmierci,
jeśli kto widzi, że bliźni grzeszy,
niech się modli, a przywróci mu życie. Ref…
7. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
sami siebie oszukujemy,
jeśli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Ref.

Cytaty pasujące do Wydawajcie owoce:

Jest ostrożność wyższa od tej, która zwykle kryje się pod tą nazwą. Jedna to ostrożność orła, druga to ostrożność kreta. Pierwsza polega na odważnym śledzeniu własnego charakteru, z niewzruszoną akceptacją niewygody i nieszczęścia, jakie mogą z tego wyniknąć.
Chamfort

Nie ma wznioślejszego dzieła od dzieła kapłanów, ani też nie ma uży-teczniejszej pracy. Biada, jeżeli katolicki kapłan zrezygnuje ze swojego miejsca! Biada, jeżeli jego głos, który tak często podnosi się, aby głosić alarm, zamilknie. Świat przed upływem dwudziestu lat popadłby w barbarzyństwo.
V. Hugo

Bez świętej czystości nie można wytrwać w apostolacie.
J. Escrwa

Podobne do Wydawajcie owoce: