Wstanę i pójdę

Wstanę i pójdę - tekst:

Refren: Wstanę i pójdę do mojego Ojca.
1. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją,
Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu. Ref…
2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz
i racz odpuścić wszystkie grzechy moje. Ref…
3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań,
Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą. Ref…
4. Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim,
w wielkiej litości zgładź nieprawość moją. Ref…
5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją,
usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci. Ref…
6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia,
usta me będą głosić Twoją chwałę. Ref…

Cytaty pasujące do Wstanę i pójdę:

Ci, którzy wkroczyli już w wiek starości, niechaj będą pogodni i niech się nie martwią myśląc o tym, co się zdarzy po ich zejściu oraz o obowiązkach, jakie będą czekać tych, co przeżyją.
Jan XXIII

Mówiła dusza rozmodlona: w intencjach niechaj Jezus będzie naszym celem, w uczuciach naszą miłością, w słowie tematem; w działaniu - wzorem.
J. Escrwa

Tajemnica, która dezorientuje rozum ludzki: życie karmi się śmiercią. Tylko w Eucharystii życie karmi się Życiem!
Dom H. Camara

Podobne do Wstanę i pójdę: