Oto Pan przybywa

Oto Pan przybywa - tekst:

Refren: Oto Pan przybywa,
prostujcie drogi swego życia.
1. Pośpiesz nam, Boże, z pomocą,
wyzwól nas z pęt grzechów naszych.
Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj,
wzbudź w nas potęgę swą na nowo. Ref…
2. O Boże, tchnij nowe życie
i okaż swe miłosierdzie.
Ciebie czekamy z tęsknotą,
obiecanego Zbawiciela. Ref…
3. Oto nadchodzi nasz Zbawca,
aby panować nad nami.
Mocą swej wielkiej ofiary,
On zgładzi grzechy całej ziemi. Ref…
4. Ukaż nam blask Twojej drogi,
którą do Ciebie idziemy.
Prawdy światłością nas oświeć,
byśmy zdążali do Królestwa. Ref…

Cytaty pasujące do Oto Pan przybywa:

Skoro tylko człowiek uderza się w piersi myśląc, że jest celnikiem, oto już stał się faryzeuszem, ponieważ dzisiaj faryzeuszem jest ten, kto chełpi się tym, że jest celnikiem.
J. Green

Młyny Pana Boga mielą powoli. Dobroć chodzi piechotą. Człowieczeństwo wyposażone w inteligencję, aby móc poznać swojego Stwórcę, zapomniało o nim i aby go odnaleźć będzie musiało stać się jednością.
Gandhi

Chrystus bez pozwolenia matki nie odbyłby męki, nie umarłby na krzyżu i nie odkupiłby nas.
Jan Paweł II

Podobne do Oto Pan przybywa: