Pamiątkę dnia świątecznego

Pamiątkę dnia świątecznego - tekst:

1. Pamiątkę dnia świątecznego
Zesłania Ducha Świętego
dziś z Kościołem obchodzimy,
Dawcę darów pieśnią czcimy.
Alleluja, alleluja!
2. Gdy apostołowie mili
w tym dniu razem się modlili,
nad nimi się płomieniste
jawią języki ogniste.
Alleluja, alleluja!
3. Boskim ogniem zapaleni,
Duchem Świętym napełnieni,
śmiało wśród tłumu wielkiego
głoszą Ukrzyżowanego.
Alleluja, alleluja!
4. O Dawco Ducha Świętego,
daj i nam dziś Gościa tego,
by litując się nad nami
ubogacił nas darami.
Alleluja, alleluja!
5. Przybądź do nas, Duchu Święty,
będziesz radośnie przyjęty;
dasz nam żyć w wierze, w miłości
i róść w Twej sprawiedliwości.
Alleluja, alleluja!

Cytaty pasujące do Pamiątkę dnia świątecznego:

Modlitwa nie jest narzuceniem, ale darem; nie jest przymusem, jest możliwością; nie jest ciężarem, jest radością.
Jan Paweł II

Ojciec dal nam wolność, abyśmy postępowali zgodnie z naturą; Syn połączy! laskę z wolnością, abyśmy mogli dokonywać czynów większych od naszej natury; Duch Święty dodaje do łaski dar siły, aby uczynić nie tylko możliwymi, ale łatwymi czyny sprzeczne z naszą naturą. W taki sposób Bóg uczynił nas ludźmi, Jezus Chrystus chrześcijanami, a Duch Święty czyni nas świętymi.
La Colombiere

Więzy małżeństwa są tak ciężkie, że potrzeba dwojga, aby je nieść.
A. Dumas, syn

Podobne do Pamiątkę dnia świątecznego: