O Święta Uczto!

O Święta Uczto! - tekst:

1. O Święta Uczto! Tu swoim Ciałem
karmi nas Chrystus, napawa Krwią.
W sercu człowieka biednym i małym,
jasności Bóstwa ukryte są.
Skąd nam to szczęście niewysłowione,
że Bóg pokarmem naszym się stał,
że Jego Serce z naszym złączone,
że na tej ziemi niebo nam dał.
Refren: Anielski Chlebie, witamy Ciebie,
wieczny i żywy, Tyś Bóg prawdziwy,
Tobie dzięki, miłość, cześć!
2. Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu
z nami dziękczynny zanucić śpiew,
na ziemi, u stóp Jezusa tronu
za Jego Ciało, za Boską Krew!
Ten, który w wiecznym niebios zachwycie
już bez zasłony daje się wam,
w nas także Boskie zasila życie,
Chlebem na ziemi staje się nam. Ref…

Cytaty pasujące do O Święta Uczto!:

Ludzie ze świata martwią się, kiedy mają krzyż, chrześcijanie martwią się wtedy, gdy go nie mają.
Św. Proboszcz z Ars

Trzeba działać tak, jakbyśmy nigdy mieli nie umrzeć i żyć tak, jakbyśmy mieli umrzeć każdego dnia.
Ks. Bosko

Nieś pomoc starcowi oraz porzuconemu dziecku, a Bóg będzie ci wdzięczny na wieki.
Przysłowie

Podobne do O Święta Uczto!: