Święta Brygido przesławna

Święta Brygido przesławna - tekst:

1. Święta Brygido przesławna,
z Bogiem przedziwnie złączona,
w całej Europie od dawna
wielce kochana i czczona,
Bóg cię obdarzył obficie,
swe tajemnice odsłaniał,
On sam kierował twym życiem,
ważne ci zlecał zadania.
2. Ty w swoim życiu umiałaś
łączyć modlitwę z działaniem,
Boga nad wszystko kochałaś
służąc Mu z całym oddaniem.
Jezus przed tobą otworzył
Serca swojego skarbnicę,
a przenajświętszy Duch Boży
obrał cię za powiernicę.
3. Tyś wzdłuż i wszerz przemierzyła,
jako pątniczka wytrwała,
drogi pielgrzymie, gdzie siła
Bożej miłości cię rwała.
Ty dla ubogich wciąż miałaś
serce i ręce otwarte,
a z przeżyć swoich spisałaś
piękną niejedną nam kartę.
4. Byłaś gorliwą twórczynią
nowej zakonnej reguły,
życia głębszego mistrzynią,
by rozgrzać świat ten nieczuły.
Wspomóż swoimi prośbami
rzesze, co w ślady twe idą,
módl się do Boga za nami,
droga nam święta Brygido!

Cytaty pasujące do Święta Brygido przesławna:

Wystarczy przypomnieć młodym, że świat istniał już przed nimi i przypomnieć starym, że świat na nich się nie skończy.
Jan XXIII

To, co czyni wychowanie najtrudniejszym, to niezmienność; to, co czyni je skuteczniejszym, to przykład.
A. Mosso

Dobroć jest językiem, który mogą usłyszeć głusi i odczytać ślepi.
Przysłowie

Podobne do Święta Brygido przesławna: