Dnia każdego

Dnia każdego - tekst:

1. Dnia każdego Boga mego,
Matkę duszo wysławiaj!
Jej dni święte, sprawy wzięte4,
z nabożeństwem odprawiaj!
Przypatruj się, a dziwuj się,
Jej wysokiej zacności,
zwij Ją wielką Rodzicielką,
błogą Panną w czystości.
2. Sław Jej czyny, proś, by winy
litościwie znieść chciała;
weźmij Onę na obronę,
by cię z grzechów wyrwała.
Ta Dziewica nam użycza
z nieba dobra wiecznego,
z tą Królową światłość nową
wziął świat z daru Bożego.
3. Usta moje, sławcie boje
tej Niewiasty pieśniami;
przez Jej męstwo my zwycięstwo
odnosim nad czartami.
Nie ustajcie, wysławiajcie
wszego świata Królową,
Jej przymioty, łaski, cnoty
chwalcie myślą i mową.
4. Zmysły moje, głosy swoje
aż pod niebo podajcie.
Pamięć Onej, tak wsławionej
Świętej Panny uznajcie. Acz prawdziwie nikt nie żywie
tak szczęśliwy wymową,
by słodkimi śpiewy swymi
godnie uczcił Królową.

Cytaty pasujące do Dnia każdego:

Chrześcijaństwo nie jest zbiorem tych czynników ograniczających, o których baja ktoś, kto nie ma wiary: jest pokojem, radością, miłością i życiem, które zawsze się odnawia.
Jan XXIII

Zawistnik chudnie z powodu szczęścia innych.
Horacy

Człowiek nigdy nie jest tak ubogi jak wtedy, kiedy widzi, że mu brakuje wszystkiego; nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy z tego ubóstwa wyciąga ramiona i serce ku Bogu.
Ks. Mazzolari

Podobne do Dnia każdego: