Pan zmartwychwstał

Pan zmartwychwstał - tekst:

1. Pan zmartwychwstał i jest z nami,
alleluja, alleluja!
Głośmy razem z aniołami:
alleluja, alleluja!
Tryumfuje Boży Syn!
Alleluja, alleluja.
Nieba śpiew podejmij, ziemio,
alleluja, alleluja!
2. Darem zbawczej swej miłości,
alleluja, alleluja.
Zburzył wszelki mur wrogości,
alleluja, alleluja.
Chrystus Pan pokonał śmierć,
alleluja, alleluja.
I otworzył nam niebiosa,
alleluja, alleluja.
3. Żyje znowu nasz Król chwały,
alleluja, alleluja.
Który za nas dał się cały,
alleluja, alleluja.
Gdzież, o śmierci, oścień twój?
Alleluja, alleluja.
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?
Alleluja, alleluja.
4. Tam, gdzie głową On wszystkiego,
alleluja, alleluja,
postępujmy w ślady Jego,
alleluja, alleluja.
Powstaniemy razem z Nim,
alleluja, alleluja,
z krzyża, grobu i ciemności,
alleluja, alleluja.
5. Chryste, nasze zmartwychwstanie,
alleluja, alleluja,
nieba, ziemi wieczny Panie,
alleluja, alleluja,
w dniu tryumfu Twego cześć,
alleluja, alleluja,
Tobie, Ojcu i Duchowi,
alleluja, alleluja.

Cytaty pasujące do Pan zmartwychwstał:

W prowadzeniu dusz potrzeba: filiżanki nauki, baryłki ostrożności i oceanu cierpliwości.
Św. Franciszek Salezy

Bądźcie pełni radości w nadziei, cierpliwi w cierpieniu, a wytrwali w modlitwie.
Św. Paweł

Umiejętność odmowy jest równie ważna jak umiejętność pozwolenia. Jedno Ťnieť od pewnych osób jest o wiele bardziej cenione niż jedno Ťtakť od innych, ponieważ «nie» wypowiedziane uprzejmie jest milsze od szorstkiego «tak».
Baltasar Gracian

Podobne do Pan zmartwychwstał: