Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił - tekst:

1. Anioł pasterzom mówił:
„Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo sławnym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia”.
2. Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
3. Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki;
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia!
4. O, dziwne narodzenie,
nigdy nie wysłowione:
poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
panieństwa swojego.
5. Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.
6. Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
ten Ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.
7. Bogu bądź cześć i chwała,
która by nie ustała,
jak Ojcu, tak i Jego Synowi
i Świętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.

Cytaty pasujące do Anioł pasterzom mówił:

Chętnie znoś wady innych, gdy chcesz, aby inni znosili twoje.
Ks. Bosko

Pomiędzy Bogiem a czystą duszą zachodzą wewnętrzne i niezrozumiałe dla innych komunikacje. Pan Jezus posługuje się tymi duszami dla chwały swojego Ojca, aby wypełnić wspaniałe dzieła.
Ks. Alberione

Cnota praktykowana w przeciwnościach jest mocniejsza i doskonalsza, a zatem milsza Bogu.
Św. Joanna di Chantal

Podobne do Anioł pasterzom mówił: