Chrystus Pan w niebo wstępuje

Chrystus Pan w niebo wstępuje - tekst:

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje,
niech się wierny lud raduje!
Na cześć Jego zawołajmy,
chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja, alleluja!
2. Chóry niebian Go witają,
cześć i chwałę Mu oddają;
wielce cieszą się anieli,
kiedy Chrystusa ujrzeli:
Alleluja, alleluja!
3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego
do królestwa niebieskiego,
równy w Bóstwie Ojcu swemu
usiadł po prawicy Jemu.
Alleluja, alleluja!
4. Miejsce nam gotuje w niebie,
chcąc nas wszystkich mieć u siebie;
niebaśmy już dziedzicami,
porównani z aniołami.
Alleluja, alleluja!
5. Niechaj ustępuje trwoga,
mamy Zbawiciela Boga!
Szatan, grzech i śmierć zwalczona,
przez Chrystusa zwyciężona.
Alleluja, alleluja!
6. Obiecał Ducha Świętego,
aby strzegł serca naszego,
aby cieszył nas i bronił
i od czarta nas zasłonił.
Alleluja, alleluja!
7. Apostołowie, patrzajcie,
za Nim w niebo spoglądajcie;
Jezus ten, co od was idzie,
by świat sądzić, znowu przyjdzie.
Alleluja, alleluja!
8. Czemu, patrząc tu, stoicie?
Czy słów Mistrza nie pomnicie?
„Idąc w cały świat pogański,
głoście mu testament Pański”.
Alleluja, alleluja!
9. „Gdy Me słowa wykonacie,
życie swoje za Mnie dacie,
wtedy przyjmę Was do siebie
i uwieńczę chwałą w niebie”. Alleluja, alleluja!
10. Tego czasu wesołego
chwalmy z serca Pana swego;
chwała bądź Bogu naszemu,
w Trójcy Świętej jedynemu.
Alleluja, alleluja!

Cytaty pasujące do Chrystus Pan w niebo wstępuje:

Usiądź na brzegu jutrzenki - dla ciebie podniesie się słońce. Usiądź na brzegu nocy - dla ciebie zajaśnieją gwiazdy. Usiądź na brzegu strumienia - dla ciebie zaśpiewa słowik. Usiądź na brzegu milczenia -przemówi do ciebie Bóg.
Vahira

Oto tajemnica mojego życia i darmo by szukać innych wyjaśnień. Zawsze powtarzałem zdanie św. Grzegorza z Nazjanzu: voIuntas tua, pax nostra - Twoja wola, Panie, jest naszym pokojem.
Jan XXIII

Aby się stać człowiekiem bogatym, lepiej jest ograniczać pragnienia niż powiększać bogactwa.
Anonim

Podobne do Chrystus Pan w niebo wstępuje: