Psalm 87 Syjon matką ludów

Psalm 87 Syjon matką ludów - tekst:

Budowla Jego jest na świętych górach:
Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże !
Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:
Ten [i ten] się tam urodził

O Syjonie zaś będzie się mówić:
Każdy na nim się narodził,
a Najwyższy sam go umacnia.
Pan spisując wylicza narody:
Ten się tam urodził.
I oni zaśpiewają jak tancerze:
W tobie są wszystkie me źródła.

Cytaty pasujące do Psalm 87 Syjon matką ludów:

W chwili pokusy pomyśl o miłości, która czeka w Niebie - ożywiaj cnotę nadziei, która nie jest brakiem hojności.
J. Escrwa

Nigdy nie poznałem człowieka, który widząc własne błędy potrafił winę przypisać samemu sobie.
Konfucjusz

Trzeba żyć z radością. Niezależnie od tego jak bardzo banalne i dramatyczne mogą być wydarzenia życia, trzeba je przeżyć, nie pozwalając się im obalić i nie tracąc tej wewnętrznej pogody, która jest właściwa ludziom wierzącym w zmartwychwstałego Chrystusa.
Ks. Milani

Podobne do Psalm 87 Syjon matką ludów: