Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar

Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar - tekst:

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar:

Kiedy nadejdzie godzina, Bóg znajdzie mnie gotowym. Post jednego tylko człowieka może wystarczyć za cały świat. Człowiek doskonale niewinny oddaje się w ofierze dla dobra innych, z jego wrogami włącznie, i w ten sposób staje się odkupieniem dla świata.
Ghandi

Solidną cnotę praktykuje się w cierpieniach; jest to również ta sama cnota, która zachowuje w bojaźni prawdziwe sługi Boże. Krzyżem Bóg uświęca dusze.
Sw. Wincenty

Mądry rodzic pozwala dzieciom popełniać błędy. Dobrze, aby od czasu do czasu poparzyły sobie palce.
Gandhi

Podobne do Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar: