Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Litania do Niepokalanego Serca Maryi - tekst:

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, módl się za nami.
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Serce Maryi, domie Słowa, módl się za nami.
Serce Maryi, przepełnione łaską, módl się za nami.
Serce Maryi, błogosławione pośród serc wszystkich, módl się za nami.
Serce Maryi, ciche i łagodne, módl się za nami.
Serce Maryi, głębino pokory, módl się za nami.
Serce Maryi, ofiaro miłości, módl się za nami.
Serce Maryi, przybite do krzyża, módl się za nami.
Serce Maryi, pociecho strapionych, módl się za nami.
Serce Maryi, ucieczko grzeszników, módl się za nami.
Serce Maryi, nadziejo umierających, módl się za nami.
Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Niepokalane Serce Maryi,
W: Bądź naszym ratunkiem.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Ty uczyniłeś Niepokalane Serce Maryi domem Twojego Słowa i świątynią Ducha Miłości; daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do Niepokalanego Serca Maryi:

Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w raju, dla dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz wybranych w czyśćcu cierpiących.
Św. Albert

Nie znamy dostatecznie Ewangelii, a to, co przeszkadza nam ją poznać, to fakt, że sądzimy, iż ją znamy. Nie znamy jej maksym, nie przenikamy jej ducha, z ciekawością szukamy słów ludzi i zaniedbujemy słowa wypowiedziane przez Boga.
Fenelon

Ten, kogo zawsze męczą pragnienia, jest zawsze ubogi.
Claudiano

Podobne do Litania do Niepokalanego Serca Maryi: