Modlitwa przed spowiedzią

Modlitwa przed spowiedzią - tekst:

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa przed spowiedzią:

Kiedy człowiek jest chory, łatwo wyobraża sobie, że jego życie jest nieużyteczne. Ale jeżeli nie może się modlić ani spełniać innych dobrych uczynków, niech się przekona, że jego cierpienia i jego pobożne pragnienia są tak samo godne jak tysiąc modlitw, i dobrych uczynków spełnionych w czasie, kiedy był zdrowy.
Św. Albert

Nie ma błysku bez grzmotu, nie ma święta bez muzyki.
Przysłowie

Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy, które dla niego robimy, ale sposobem, w jaki je wykonujemy.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Modlitwa przed spowiedzią: