Głos wdzięczny z nieba wychodzi

Głos wdzięczny z nieba wychodzi - tekst:

1. Głos wdzięczny z nieba wychodzi,
Gwiazdę nam nową wywodzi,
która rozświeca ciemności
i odkrywa nasze złości.
2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita,
który zbawieniem świat wita;
Pan Bóg zesłał Syna swego,
przed wieki narodzonego.
3. Ojcowie tego czekali,
prorocy przepowiadali,
że się Bóg światu miał zjawić,
od śmierci człeka wybawić.
4. Wnet anioł Pannie zwiastował,
o czym prorok prorokował:
iż miał powstać Syn zacnego
plemienia Dawidowego.
5. Weselcie się, ziemskie strony!
Opuściwszy niebios trony,
Bóg idzie na te niskości,
z niewymownej swej litości.
6. Weselcie się, wszyscy święci!
I wy, ludzie smutkiem zdjęci;
idzie na świat Odkupiciel,
strapionych wszystkich Zbawiciel. Amen.

Cytaty pasujące do Głos wdzięczny z nieba wychodzi:

Nawet jeżeli nie robimy postępów w niszczeniu naszych namiętności, jeżeli będziemy nadal z nimi walczyć, nie przestaniemy postępować w miłości Bożej.
La Colombiere

Wielu dąży do doskonałości, niewielu ją osiąga. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ nie idą z pełnym zaufaniem Bogu i zawierzeniem się Jego Ojcowskiej Opatrzności.
Św. Franciszek Salezy

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nie mogą zabić duszy; bójcie się raczej tego, który może pogrążyć duszę i ciało w męce.
Ewangelia

Podobne do Głos wdzięczny z nieba wychodzi: