Witaj, Jutrzenko

Witaj, Jutrzenko - tekst:

1. Witaj, Jutrzenko rano powstająca,
śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca!
Ty świecisz mile światu w Częstochowie,
gdzie czołem biją świata monarchowie.
2. Tobie koronę z gwiazd dwunastu dano,
świata wszystkiego Panią Cię nazwano;
na Jasnej Górze jaśniejesz nad słońce,
tu lud upada do nóg swej Patronce.
3. Pocieszycielko ludzi utrapionych,
do Ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych
lud się ucieka, prosi Cię serdecznie,
by z Twej przyczyny życie wiódł bezpiecznie.
4. Tam Twoje Serce, kędy skarb przebywa,
gdzie stół królewski obraz Twój nakrywa;
niech odrobiny z niego nam spadają,
Twoi synowie głodu niech nie znają.
5. Otwórz swój skarbiec, rozdziel nam swe dary,
któreś dawała synom tu bez miary;
niechaj doznają dziatki Twojej mocy,
strzeż nas, o Pani, we dnie jak i w nocy.

Cytaty pasujące do Witaj, Jutrzenko:

Wielu pragnie świętości swojego stanu, ale niewielu kocha namiętnie drogę, którą Bóg pragnie doprowadzić ich do świętości. Wielu pragnie doskonałości, ale zbytnio opierają się na sobie, a zbyt mało na Panu.
E. Poppe

Umartwienie zmysłów sprzyja zachowaniu czystości i umocnieniu ducha.
Ks. Bosko

Jeżeli chcemy cieszyć się pokojem, musimy przygotować się na śmierć. Jeżeli zaniedbamy przygotowanie się do wojny, nigdy nie będziemy cieszyć się pokojem.
Cyceron

Podobne do Witaj, Jutrzenko: