Niech się radują

Niech się radują - tekst:

Refren: Niech się radują niebiosa i ziemia, bo Pan królować przychodzi. 
1. Zaśpiewajcie Panu nową pieśń,
zaśpiewajcie Panu, wszystkie ziemie,
zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu,
co dzień głoście Jego zbawienie. Ref. 
2. Głoście Panu, ludy, chwałę, moc,
imieniowi Jego cześć oddajcie.
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom,
czcijcie Pana w stroju odświętnym. Ref. 
3. Niechaj przed Nim zadrży cały świat,
głoście ludom, że sam Pan króluje.
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się,
sprawiedliwie rządzi ludami. Ref. 
4. Niech się cieszy niebo z ziemią wraz,
niech brzmi morze z mieszkańcami swymi.
Niech się rozradują pola z plonem swym,
wszystkie drzewa leśne przed Panem. Ref. 
5. Cieszcie się, bo oto idzie Pan,
idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg,
według swej wierności – narody. Ref…

Cytaty pasujące do Niech się radują:

Musi być coś wielkiego i boskiego w cnocie posłuszeństwa, skoro nasz Pan tak ją ukochał od urodzenia aż do śmierci, skoro wszystkich czynów swojego życia dokonał w posłuszeństwie.
Sw. Wincenty

Ten, kto wątpi w to, czy należy kochać rodziców, zasługuje na karę.
Arystoteles

Nie osiągniemy doskonałości w jednej chwili; aby ją osiągnąć mamy przed sobą całe życie, bylebyśmy tylko nie stracili pragnienia stawania się lepszymi - nie należy rozpaczać.
La Colombiere

Podobne do Niech się radują: