Bądź uwielbiony, miłosierny Boże

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże - tekst:

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy jedyny
tak niezgłębiony i niepojęty.
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
3. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
a którym dałeś życie nieśmiertelne.
5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze.
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie
i wysławiajmy miłosierdzie Boże!

Cytaty pasujące do Bądź uwielbiony, miłosierny Boże:

Głupcy mówią o przeszłości; mądrzy mówią o teraźniejszości, a szaleńcy mówią o przyszłości.
Napoleon

Chrystus czyni dar ze swojego życia, aby otworzyć ludziom wejście do wiecznego życia. A zatem, aby uzyskać życie wieczne, muszą i oni poświęcić swoje ziemskie życie.
E. Stein

Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Bądź uwielbiony, miłosierny Boże: