Światłości wieczna

Światłości wieczna - tekst:

1. Światłości wieczna, Boże nasz,
co w Trójcy Świętej życie masz!
Twą miłość w serca nasze wlej
z dobroci niepojętej swej.
2. Poranną chwałą czcimy Cię,
przed snem do Ciebie modlim się.
O spraw, niech wszyscy dojdziem tam,
gdzie niebian szczęściem jesteś sam.
3. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi
i w równej niechaj będzie czci
Syn Boży z Duchem Świętym wraz,
i teraz, i po wieczny czas.
Amen.

Cytaty pasujące do Światłości wieczna:

Współczuj biednemu kaznodziei i módl się za niego, aby swoimi małymi ustami starał się powiedzieć rzeczy wielkie.
B. Marshall

Och! Gdyby wszystkie kobiety zrozumiały, tak jak niektóre, swoją misję! Gdyby zrozumiały siłę swoją i obróciły ją na dobre!
G. Mazzini

Przyzwyczajenia na początku są jak nić pajęcza, później zaś stają się okowami ze stali.
Przysłowie hiszpańskie

Podobne do Światłości wieczna: