Chwalmy niewysłowiony

Chwalmy niewysłowiony - tekst:

1. Chwalmy niewysłowiony
Sakrament uwielbiony,
który Jezus tu zostawił,
nam dla obrony.
2. Ta Krew Jego i Ciało
dobrem wielkim się stało;
gdy Go godnie przyjmujemy,
da łask niemało.
3. Niech Cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny
bądź miłosierny.
4. Pobłogosław, gdy Ciebie
prosim, najświętszy Chlebie;
ulecz, ratuj, broń i zasil
w każdej potrzebie.
5. Rozum, wolę dajemy,
serca ofiarujemy;
o nasz Jezu, Zbawicielu,
kochać Cię chcemy!

Cytaty pasujące do Chwalmy niewysłowiony:

Drogie dzieci, pamiętajcie, że jedyną rzeczą, jaką posługuje się szatan, kiedy chce nas popchnąć ku złu, jest: och! Jest nic!
Ks. Bosko

Pamiętajcie, że dzieci w każdym wieku mają jedną rzecz wspólną: zamykają uszy na rady i otwierają oczy na przykłady.
The Tablet

Pamiętajcie, że zmarli nie tylko czczą się po ludzku, ale po chrześcijańsku się wspomagają, błogosławiąc żywych.
P. Semeria

Podobne do Chwalmy niewysłowiony: