Pobożni ludzie

Pobożni ludzie - tekst:

1. Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie,
miłością Jego serca rozpalcie;
wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia,
oddajcie Bogu hołd uwielbienia.
2. Uznajcie wielką w tym dobroć Pana,
że nam obrońcę dał Floryjana,
którego pewni będąc przyczyny,
głoście przed światem cne jego czyny.
3. Więc zaufani w twojej obronie,
prosimy ciebie święty patronie,
strzeż nas w pokoju, umacniaj w wierze,
i kto cię wzywa, niech pomoc bierze.
4. Spraw również teraz, gdy cię prosimy,
skutku próśb naszych niech doznajemy,
ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach,
bądź nam patronem w wszelkich złych razach.
5. Lecz nade wszystko chroń od zarazy
złych obyczajów, Boga obrazy,
a niech zakwitnie starym zwyczajem
pobożność ojców z miłością wzajem.

Cytaty pasujące do Pobożni ludzie:

Próżna radość świata czyni człowieka wewnętrznie głuchym, ponieważ, kto kocha światową radość, niechętnie słucha słowa Bożego.
Sw. Albert

Ukrzyżowany, którego zakonnica nosi przed sobą, nie jest ani ozdobą, ani ostentacją. Musi być księgą, z której uczy się nauki świętych, pocieszeniem w smutkach, obroną w doświadczeniach, cechą wyróżniającą miłosierdzia i religijnego umartwienia.
Bi. Giuseppe Baldo

Modlitwa jest zawsze wysłuchana, ale nie w chwili i w sposób, jaki sobie wyobrażamy. Sądzimy, że nie zostaliśmy wysłuchani, zapominamy o naszych modlitwach i dalej idziemy swoją drogą, zrezygnowani odmową Boga.
L. Evely

Podobne do Pobożni ludzie: