Już Zbawiciel, Jezus żyje

Już Zbawiciel, Jezus żyje - tekst:

1. Już Zbawiciel, Jezus żyje,
On co za nas życie dał.
Już Go grobu moc nie kryje,
jak powiedział zmartwychwstał.
Nućmy Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu Zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!
2. Tryumfuje nad wrogami,
śmiercią skruszył śmierci grot.
Piekło ściele pod nogami,
trzyma klucz do niebios wrót.
Nućmy Jemu pienia chwały; witaj, Jezu Zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!
3. Dla mnieś, ożył, Chryste Panie,
niechże duch mój z Tobą wraz
z grzechów grobu zmartwychwstanie,
złych nałogów zrzuci głaz,
bym Ci nucił pienia chwały:
Witaj, Jezu Zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!

Cytaty pasujące do Już Zbawiciel, Jezus żyje:

Nic pewniejszego od śmierci: nic bardziej niepewnego od jej godziny.
Św. Antoni

Nie można dobrze cierpieć, jeżeli wszędzie nie widzi się Chrystusa, tak w cierpieniu jak i w miłości tych, którzy wspomagają nas w naszym smutku.
Th. Merton

To, co dajemy ze smutną duszą i z przymusu, nie jest mile i nie ma w tym nic sympatycznego.
Św. Grzegorz z Nazjanzu

Podobne do Już Zbawiciel, Jezus żyje: