Idźcie na cały świat

Idźcie na cały świat - tekst:

Refren: Idźcie na cały świat
i nauczajcie wszystkie narody!
1. Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na żniwo swoje! Ref…
2. Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili. Ref…
3. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ref…
4. Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego
i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ref…
5. Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę,
ten Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Ref…

Cytaty pasujące do Idźcie na cały świat:

Świat podziwia jedynie ofiarę spektakularną, ponieważ nie zna wartości ofiary ukrytej i cichej.
J. Escńwa

Osoba nudna nudzi się wśród klaunów. Człowiek szczęśliwy jest wesoły nawet na pogrzebie.
F. Leclerc

Myślenie tego, co jest prawdziwe, odczuwanie tego, co jest piękne, i pragnienie tego, co jest dobre - o to w czym duch rozpoznaje cel rozsądnego życia.
Von Platen

Podobne do Idźcie na cały świat: