Wesoły nam dzień dziś nastał

Wesoły nam dzień dziś nastał - tekst:

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
którego z nas każdy żądał;
tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, alleluja!
2. Król Niebieski k’nam zawitał,
jako śliczny kwiat zakwitał;
po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, alleluja!
3. Piekielne moce zwojował,
nieprzyjaciele podeptał,
nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, alleluja!
4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
ojce święte tam pocieszał,
potem iść za sobą kazał.
Alleluja, alleluja!
5. Którzy w otchłaniach mieszkali,
płaczliwie tam zawołali,
gdy Zbawiciela ujrzeli.
Alleluja, alleluja!
6. „Zawitaj, przybywający,
Boży Synu Wszechmo-gący,
wybaw nas z piekielnej mocy”!
Alleluja, alleluja!
7. Wielkie tam wesele mieli,
gdy Zbawiciela ujrzeli,
którego z dawna żądali.
Alleluja, alleluja!
8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
pieczęci z grobu nie ruszał,
na stróże wielki strach powstał.
Alleluja, alleluja!
9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
miłośnikom się pokazał,
anioły do Matki posłał.
Alleluja, alleluja!
10. O anieli najmilejsi,
idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki mej najmilejszej!
Alleluja, alleluja!
11. Ode Mnie Ją pozdrawiajcie
i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska, wesel się!
Alleluja, alleluja!
12. Potem z wielką swą światłością
do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszył Ją, pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja!
13. Napełniona bądź słodkości,
Matko moja, i radości
po onej wielkiej żałości.
Alleluja, alleluja!
14. Witajże, Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy.
Alleluja, alleluja!
15. „Jestem już bardzo wesoła,
gdym Cię żywego ujrzała,
jakobym się narodziła”.
Alleluja, alleluja!
16. Radośnie z Nim rozmawiała,
usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała.
Alleluja, alleluja!
17. Przez Twe święte zmartwychwstanie
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem duszy zbawienie!
Alleluja, alleluja!

Cytaty pasujące do Wesoły nam dzień dziś nastał:

Młodzież musi być dumna ze swojej wiary i akceptować fakt, że ona coś kosztuje.
Pius XII

Próżnością jest interesowanie się życiem obecnym i zaniedbywanie życia przyszłego.
Kempis

Dla tego, kto ma wiarę, śmierć nie jest końcem, a dla mądrych nie jest lękiem.
Goethe

Podobne do Wesoły nam dzień dziś nastał: