Tron twój, Syjonie

Tron twój, Syjonie - tekst:

1. Tron twój, Syjonie, przygotuj w ozdobie,
bo Chrystus idzie, Pan i Król, ku tobie.
Przyjmij Go wdzięcznie, przyjmij Matkę Jego,
Ona jest bramą raju niebieskiego.
2. Ona przynosi Króla wiecznej chwały,
nowej światłości, którego świat cały,
Niepokalaną Panną pozostała,
Syna Bożego na ten świat wydała.
3. A gdy w świątyni Panu Go stawiono,
wyrzekł Symeon, wziąwszy Go na łono:
„Oto Syn Boży, Pan śmierci, żywota,
Zbawiciel świata i do niebios wrota”.
4. Gdy się skończyły podług prawa brzmienia
Maryi Panny już dni oczyszczenia,
do Jeruzalem Dziecię przyniesiono,
aby Go Panu w świątyni stawiono.
5. Tam w swym ubóstwie synogarlic parę
dali za Niego Stwórcy na ofiarę,
jako w Zakonie Jego napisano,
by Mu je w darze wiernie oddawano.

Cytaty pasujące do Tron twój, Syjonie:

Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy, które dla niego robimy, ale sposobem, w jaki je wykonujemy.
Św. Franciszek Salezy

Kłamstwo jest kryjówką dzieci, głupców i niegodziwców.
Bacone

Muzyka wymywa z duszy kurz codziennego życia.
B. A.

Podobne do Tron twój, Syjonie: