Jezu Chryste, Panie miły

Jezu Chryste, Panie miły - tekst:

1. Jezu Chryste, Panie miły,
o Baranku tak cierpliwy,
wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
gładząc, gładząc nieprawości moje.
2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
patrząc, jak jest miłosierny;
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
słońce, słońce jasność swą zawiera.
3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, Matka pod Nim frasobliwa,
stoi, stoi z żalu ledwie żywa.
4. Zasłona się potargała,
ziemia rwie się, ryczy skała;
setnik, setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza, tłuszcza, wierząc w proch się korzy.
5. Na koniec Mu bok przebito,
krew płynie z wodą obfito;
żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami,
Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!

Cytaty pasujące do Jezu Chryste, Panie miły:

Przyjaciela szanujemy w jego obecności, chwalimy go pod nieobecność i pomagamy mu w biedzie.
Cantu

Chrystus pozostaje w nas, nawet gdy tego nie chcemy: kocha nas, kiedy my odmawiamy Mu miłości: przychodzi zawsze, nawet jeżeli zablokujemy drogi.
Ks. Mazzolari

Nigdy nie przestanę powtarzać: śmierć nie jest nocą, ale światłem; nie jest końcem, ale początkiem; nie jest nicością, ale wiecznością.
V. Hugo

Podobne do Jezu Chryste, Panie miły: