Pobłogosław lud Twój

Pobłogosław lud Twój - tekst:

1. Pobłogosław lud Twój, Panie,
co się u nóg Twoich ściele;
przyjmij dzięki, słysz wołanie,
tu obecny w ludzkim ciele.
2. Za łaski dzięki czynimy,
które zlewasz w każdej stronie,
i wsparcia Twego żebrzemy,
teraz i przy naszym zgonie.
3. Święty, Święty, Święty Boże,
którego ten ołtarz kryje,
Ciebie pojąć nikt nie może,
a przez Ciebie każdy żyje.

Cytaty pasujące do Pobłogosław lud Twój:

Nasze pragnienie gardzi i zaniedbuje to, co już mamy, aby biec za tym, czego jeszcze nie mamy.
M. Montaigne

Nie ma doskonałości bez pokory. Mamy tyle stopni doskonałości, ile jest ich w pokorze, nie więcej.
Św. Joanna de Chantal

Przyjaźń mnoży radość i dzieli ból.
H. G. B.

Podobne do Pobłogosław lud Twój: