Bóg się rodzi, moc truchleje

Bóg się rodzi, moc truchleje - tekst:

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice nieskończony!
Wzgardzony, okryty chwałą!
Śmiertelny, Król nad wiekami!
Refren: A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje.
Wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami. Ref…
3. W nędznej szopie urodzony,
żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy! Was to spotkało,
witać Go przed bogaczami. Ref…
4. Potem i króle widziani
cisną się między prostotą,
niosąc dary Panu w dani:
mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
z wieśniaczymi ofiarami. Ref…
5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami. Ref…

Cytaty pasujące do Bóg się rodzi, moc truchleje:

Nigdy nie prośmy o radę dumnych ani niedoświadczonych.
Ks. Bosko

Krzyż traci potowe swojego ciężaru od chwili, kiedy całkowicie go obejmiesz.
E. Poppe

Zawsze odwaga! Bez niej nie ma cnoty.
S. Pellico

Podobne do Bóg się rodzi, moc truchleje: