Pójdźmy do Pana

Pójdźmy do Pana - tekst:

1. Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem,
a złóżmy serca przed Jego tronem.
Dobroć nam Jego, wszechmocność znana.
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!
2. Pan święty, mocny i nieśmiertelny,
Jeden w Osobach Trzech, nierozdzielny;
moc, mądrość, miłość w Nim niezrównana.
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!
3. Bóg Stwórcą naszym, Ojcem i Panem,
wszelkim łaskawie zarządza stanem;
Jego opatrzność wszędzie widziana.
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!

Cytaty pasujące do Pójdźmy do Pana:

Grzech tych, którzy bluźnią przeciwko Jezusowi Chrystusowi królującemu w niebie, jest równy ciężarowi grzechu tych, którzy go ukrzyżowali.
Św. Augustyn

Grzesznik szerzy niezgodę między przyjaciółmi i rzuca oszczerstwo między tych, co żyją w zgodzie.
Mądrość Syracha

Przez Eucharystię Jezus chciał być obecny i stać się pokarmem, wewnętrzną przyczyną energii i życia.
Paweł VI

Podobne do Pójdźmy do Pana: