Pójdź do Jezusa

Pójdź do Jezusa - tekst:

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram,
w Nim tylko szukaj pociechy tam.
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz, Pan.
Refren: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud!
Przemień o Jezu, smutny ten czas,
o Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
nadzieję naszą omdlałą wzbudź.
Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas,
o Jezu, pociesz nas. Ref…
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
znaleźć ochłodę, męstwo i wzór,
w Tobie, o Jezu mój. Ref…

Cytaty pasujące do Pójdź do Jezusa:

Świat nie jest przedstawieniem, ale polem bitwy, na którym ci, którym na sercu leży sprawiedliwość, prawda i piękno muszą spełniać - żołnierze czy wodzowie, zwycięzcy czy męczennicy - swoją rolę.
G. Mazzini

Słowo jest wolne, działanie nieme, posłuszeństwo ślepe.
Schiller

Najpewniejszym znakiem mądrości jest stały spokój.
M. Montaigne

Podobne do Pójdź do Jezusa: