Serca ludzkie się radują

Serca ludzkie się radują - tekst:

1. Serca ludzkie się radują,
biją szczęściem jak te dzwony.
Przyszedł na świat Bóg Zbawiciel,
Pan nasz z niebios, objawiony.
Refren: Zaśpiewajmy wszyscy razem
Jezusowi w stajeneczce,
zaśpiewajmy jak najpiękniej naszej Świętej Panieneczce.
2. Słowo Boże się spełniło,
świat od grzechów odkupiony.
Przyszedł na świat Bóg Zbawiciel,
Pan nasz z niebios, objawiony. Ref…

Cytaty pasujące do Serca ludzkie się radują:

Nie wystarczy czynić dobrze, trzeba to czynić dobrze.
Diderot

Kto myśli o wieczności, łatwo znajduje pocieszenie w przeciwnościach życia doczesnego - nie lęka się już chwil marnych, krótkich i ulotnych.
Św. Franciszek Salezy

Kto oszczędza kija, nienawidzi swojego syna. Kto kocha syna, jest gotowy go poprawiać.
Księga Przysłów

Podobne do Serca ludzkie się radują: