Boga Rodzico

Boga Rodzico - tekst:

1. Boga Rodzico, przeczysta Panno,
do Ciebie serce me wznoszę;
bądź Opiekunką mą nieustanną,
przez imię Twoje Cię proszę!
Refren: Maryjo, przyjm mnie w opiekę swoją,
o Matko Boska, bądź Matką moją.
2. Pod Twą się uciekamy zasłonę,
Maryjo, Matko litości!
Szczęśliwy, kto ma Twoją obronę,
słodzisz mu wszelkie przykrości. Ref…
3. Błogosław zbożnie pracy podjętej,
błogosław chęci gorące!
Zjednaj początek miłości świętej
i wzmacniaj siły me drżące. Ref…
4. Królowo, Pani nieba i ziemi,
zachowaj od złej przygody!
Nie chciejże gardzić prośby naszymi,
broń nas od grzechu i szkody! Ref…
5. A gdy śmiertelne zamkniem powieki,
weźmij nas, Matko, do siebie:
niech Ci służymy na wieków wieki,
bo żyć nie możem bez Ciebie! Ref…

Cytaty pasujące do Boga Rodzico:

Wielkim złem jest nie czynienie żadnego dobra.
Św. Franciszek Salezy

Ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie zostanie przebaczone.
Ewangelia

Ile razy mówimy: Mam wiele wad, jestem taki niedoskonały; ale nie wyobrażam sobie, jakbyśmy cierpieli, gdyby inni to samo, a nawet mniej, powiedzieli o nas.
Sw. Franciszek Salezy

Podobne do Boga Rodzico: