Witam Cię, witam

Witam Cię, witam - tekst:

1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało,
za nasze winy, Synu jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.
2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
żebrzem litości i Twej miłości,
byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,
pohamować raczył.
3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,
nie racz pogardzać prośbami naszymi;
zgrom hardych siły, daj pokój miły,
wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady
pośród ludu swego.
4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie!
Niech z Ciała Twego Przenajświętszego
posiłek mamy i oglądamy
Ciebie łaskawego.

Cytaty pasujące do Witam Cię, witam:

Wychowując wasze dzieci do głęboko chrześcijańskiego życia, dacie tak im jak i sobie samym najlepszą gwarancję szczęśliwej egzystencji na tym świecie, i blogostawionego zgromadzenia na tamtym.
Pius XII

Przyjaźń mnoży radość i dzieli ból.
H. G. B.

Szukajcie radości, niosąc wszędzie nutę szczerości, prawości, unikając tego, co jest kłamstwem i udawaniem, aby z waszego życia mógł wypływać nieustający strumień wody żywej, sięgający aż do życia wiecznego.
Jan XXIII

Podobne do Witam Cię, witam: