A cóż z tą Dzieciną

1. A cóż z tą Dzieciną będziem czynili, braciszkowie mili, że się nam kwili? Zaśpiewajmy Mu wesoło i obróćmy się z Nim wkoło, hoc, hoc, hoc, hoc, hoc.2. Ale drżysz od zimna mój Aniołeczku, leżąc w tym kamiennym, zimnym żłóbeczku.[…]

A czemuż mój Jezus tak ubogo leży

1. A czemuż mój Jezus tak ubogo leży? Ani po królewsku, ni w drogiej odzieży? Znać dlatego, by grzesznika, czartowskiego niewolnika, od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.2. Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina? Wszak świat, niebo, ziemia, Jego jest[…]

A wczora z wieczora

1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora, z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.2. Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.3. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego.4. Za wyrokiem Boskim, za wyrokiem Boskim, w[…]

Abba Ojcze

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie Z kajdan i samych siebie A Chrystus stając się bratem Nauczył nas wołać do Ciebie: Refren: Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 2. Bo Kościół jak drzewo życia W wieczności zapuszcza korzenie Przenika[…]

Ach, Królu mój

1. Ach, Królu mój nad królami, okrutnie między łotrami na krzyżu zamordowany! Witam Cię, Jezu kochany!2. Witam Cię, głowo skłoniona, cierniem dokoła zraniona, głowo najwyższej mądrości, pełna krwawych zelżywości.3. O Jezu ukrzyżowany! Królu mój, głowy Twej rany niech w sercu[…]

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz, w Ogrojcu zakrwawiony! Tam Cię anioł w smutku cieszył, skąd był świat pocieszony.Refren: Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze[…]

Ach, ubogi żłobie

1. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? Droższy widok niż ma niebo, w maleńkiej osobie.2. Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi! Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi.3. Czyżeś nie mógł sobie w największej ozdobie obrać pałacu drogiego, nie w tym[…]

Ach, witajże, pożądana

1. Ach, witajże, pożądana perło droga z nieba, gdy świat cały upragniony anielskiego chleba! W ciele ludzkim Bóg jest skryty na pokarm ludziom obfity; Ciałem karmi, Krwią napoi, by człowieka w chwale swojej między wybranymi policzył.2. Czyliż nie dość, Boskie[…]

Alleluja! Biją dzwony

1. Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan.Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.2. Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce rośnie, tryumf prawdzie dan. Ref…3. W majestacie Boskiej chwały idzie Chrystus Zmartwychwstały między uczniów swych. Ref…4.[…]

Alleluja… Dziękujcie Panu

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.1. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: „Jego łaska na wieki”. Ref…2. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła[…]

Alleluja! Jezus żyje, już

1. Alleluja! Jezus żyje, już Go dłużej grób nie kryje, w którym trzy dni spoczywał.2. Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta, co nas więził w tej haniebnej niewoli.3. Alleluja! Tryumfuje prawda, a fałsz ustępuje z ziemi oswobodzonej.4. Alleluja! Złość zgromiona, a niewinność[…]

Alleluja! Jezus żyje, On

1. Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał. Już Go grobu noc nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał.Refren: Nućmy Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu Zmartwychwstały! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!2. Wraca z otchłani z jeńcami, śmiercią skruszył śmierci grot. Piekło[…]

Alleluja… O dniu radosny

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja!1. O dniu radosny, pełen chwał! Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja! Ref…2. Cieszymy się, bo tak chce Pan, za winy nasze okup dan, skończony już niewoli stan. Alleluja. Ref…3. W ten[…]

Alleluja, żyje Pan

1. Alleluja, żyje Pan, powstał z grobu z brzaskiem dnia. Zaśpiewajmy z głębi serc, z całym światem nową pieśń.Refren: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!2. Dla nas hańbę krzyża zniósł, poniósł mękę, przyjął grób. Dziś na nowo cieszy nas jasny zmartwychwstania blask.[…]

Aniele, duchu wspaniały

1. Aniele, duchu wspaniały, przez wieki z Bogiem wśród chwały, żyjący szczęściem bez końca, tyś w czasie ludzki obrońca.2. Odkupić duszę Bóg raczył, a tobie w straż ją przeznaczył, by w szczęściu mogła przez ciebie z nim wiecznie także żyć[…]

Aniele, stróżu duszy

1. Aniele, stróżu duszy, z pokorą błagam cię, gdy myśl mnie ziemska wzruszy, ach, nie opuszczaj mnie, niech pod skrzydłami twymi, złych marzeń pierzchnie rój, ach wspieraj mnie na ziemi, Aniele Stróżu mój.2. Jak gwiazdy promyk świeci, twój obraz w[…]

Aniele ziemski bez winy

1. Aniele ziemski bez winy, ozdobo naszej krainy, wejrzyj z nieba dziś łaskawie, na nas, święty Stanisławie.2. Przyjm nasze modły, ofiary, niebieskie zlej na nas dary, wesprzyj w każdej nas potrzebie, gdy wzniesiemy głos do Ciebie.3. Gdy grzeszni ciebie wzywamy,[…]

Anieli w niebie śpiewają

1. Anieli w niebie śpiewają, Bogu cześć, chwałę oddają; wesele opowiadają, wszemu światu znać dawają. Kolęda.2. Narodził się nam Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Już Izajasz prorokował, że się z Panny narodzić miał. Kolęda.3. Otóż się nam już narodził, by świat[…]

Anielską pieśń dzwon grał

1. Anielską pieśń dzwon grał, cześć Marii wdzięcznie głosił, serc ludzkich jękiem łkał, na ziemię zejść Ją prosił.Refren: Ave, ave, ave, ave Maria! Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo!2. Maryja słyszy dźwięk, na ziemię wnet przychodzi: uciszyć biednych jęk i gorzki[…]

Anielskie Twe wejrzenie

1. Anielskie Twe wejrzenie, Maryjo na mnie zwróć; płyń wdzięczne z serca pienie, ma duszo, pieśń twą nuć!Refren: O Matko, o Matko, o Matko, kocham Cię!2. Czy w szczęściu, czy w niedoli, czy radość czuję wraz,czy kiedy serce boli, ja[…]