Psalm 23 Dobry Pasterz (Pan jest pasterzem moim)

Psalm 23 Dobry Pasterz (Pan jest pasterzem moim) - tekst:

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Cytaty pasujące do Psalm 23 Dobry Pasterz (Pan jest pasterzem moim):

Głupi uważa swą drogę za słuszną, a rozważny posłucha rady.
Księga Przysłów

W tym mglistym świecie święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamencie.
Św. Antoni

Jeżeli możesz wybierać swoich kolegów w pracy, wybieraj z tych, którzy radośnie pracują.
V. Ghika

Podobne do Psalm 23 Dobry Pasterz (Pan jest pasterzem moim):