Stworzycielu gwiazd świecących

Stworzycielu gwiazd świecących - tekst:

1. Stworzycielu gwiazd świecących,
wieczne światło nas wierzących,
Zbawicielu wszystkich ludzi,
niech Cię głos pokornych wzbudzi.
2. Ty żałując świata wszego,
śmiertelnie zachorzałego,
przyniosłeś lekarstwo drogie,
leczyć grzesznym rany srogie.
3. Już się miał świat ku zmrokowi,
gdyś rówien Oblubieńcowi,
wyszedł, jako zdrój z krynicy,
z Matki, przeczystej Dziewicy.
4. Prosim, Panie litościwy,
przyszły Sędzio sprawiedliwy,
broń nas, dokąd czas jest tego,
od szatana zdradliwego.
5. Chwała Ojcu Przedwiecznemu
i Synowi Mu równemu,
i z Duchem Świętym społecznie,
niechaj nie ustanie wiecznie.

Cytaty pasujące do Stworzycielu gwiazd świecących:

Dopóki pokój będzie niezaspokojonym głodem, dopóki z naszej cywilizacji nie usuniemy przemocy, dopóty Chrystus się nie narodzi.
Gan-dhi

W zabawie, od czasu do czasu, wznoście umysł ku Bogu, ofiarując te zabawy na jego cześć.
Ks. Bosko

Nie można być apostołem, jeżeli nie jest się człowiekiem kontemplacji.
L. Evely

Podobne do Stworzycielu gwiazd świecących: